Współpracujemy z PRM

Jesteśmy od lat wpisani do rejestru jednostek wspomagających system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Współpraca przejawia się udziałem w wielkich wydarzeniach pokroju Tall Ships Races; ale i gotowością do interwencji w sytuacji katastrofy lub klęski żywiołowej. W przypadku zdarzenia masowego na terenie pozamiejskim PTR stanowi aż 20% medycznych sił wyjazdowych miasta Szczecin.

Uczymy ratować

Edukacja to bezpieczeństwo - stąd nasz udział w promocji bezpieczeństwa i pomocy. Wierzymy, że wydarzenia takie jak pikniki, festyny i dni otwarte są dobrą okazją do nauczania społeczeństwa podstaw pierwszej pomocy, jak i dają szansę do zainteresowania innych tematyką ratownictwa. Oferujemy więc możliwość ustawienia stoiska edukacyjnego, a także możliwość dołączenia do nas.

Zabezpieczamy wydarzenia

Nasza działalność polega w największej mierze na zabezpieczeniu medycznym wszelkiego rodzaju wydarzeń na terenie Szczecina i okolic. Ponadto ilość ratowników i sprzętu pozwala nam zupełnie samodzielnie zabezpieczyć imprezę masową. Oferujemy karetkę z zespołem, jak i patrole. Jesteśmy na wszystkich rodzajach wydarzeń sportowych, meczach, biegach i walkach, na koncertach, kabaretach, festynach, pochodach, zgromadzeniach, obchodach świąt oraz imprezach miejskich i masowych.

Ratujemy życie

Nadrzędnym celem naszego Stowarzyszenia jest służenie człowiekowi. Z tego powodu dbamy o wysoką jakość naszego sprzętu oraz wysoki poziom umiejętności naszych ratowników. Prowadzimy wewnętrzną działalność szkoleniową, składającą się z regularnych ćwiczeń ze współpracą różnych jednostek. Stale uczymy się najnowszych sposobów ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Obowiązek i pasja to dwie największe siły motywujące nas do osiągania jak najlepszego poziomu.

Działamy charytatywnie

Jest to wyjątkowy sposób służenia zdrowiu i życiu człowieka. Wiemy, jak wielu potrzebujących czeka codziennie na pomoc. Z tego powodu można liczyć na naszą obecność na wszelkiego rodzaju wydarzeniach i zbiórkach, które działają w szczytnym celu. Oprócz pojedynczych zbiórek, największą wspieraną przez nas kampanią jest coroczny WOŚP. Wszędzie, gdzie nasz ambulans i nasze stanowisko mogą przyciągnąć większą liczbę osób, tam chcemy być.

Organizujemy pokazy

Każde wydarzenie odnosi sukces wtedy, gdy jest atrakcyjne. Z pewnością przeprowadzenie pokazu podstawowego lub zaawansowanego ratownictwa zwiększy zainteresowanie uczestników. Czy standardowa pierwsza pomoc, czy wyciąganie z poszkodowanego z wraku, na pewno będzie głównym punktem każdego programu, dzięki któremu dzień zapadnie w pamięć każdemu z uczestniczących.

Zarząd Główny

Michał Wasiluk

Prezes

Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje koordynacją działań i pozostaje w kontakcie z organizatorami. Kieruje najważniejszymi sprawami pomiędzy posiedzeniami zarządu.

Tomasz Zieliński

Wiceprezes

Zajmuje się sprawami wewnętrznymi Stowarzyszenia, opiekuje się zasobami ludzkimi, działalnością dydaktyczną, rekrutacją i zasobami sprzętowymi, sporządza kalendarium nadchodzących wydarzeń.

Nadia Dostatnia

Wiceprezes ds. publicznych

Zajmuje się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem a także administracją profilami Stowarzyszenia oraz jego wizerunkiem.

Mateusz Iwaniec

Skarbnik

Koordynuje operacjami finansowymi, kontroluje przychody, wydatki i windykację należności.

Wiktoria Leszczyńska

Sekretarz

Zajmuje się protokołowaniem zebrań i głosowań, opieką nad dokumentacją Stowarzyszenia i członków.

Główna Komisja Rewizyjna

Krzysztof Dudczyk

Przewodniczący

Natalia Opłatek

Zastępca Przewodniczącego

Jakub Walkowski

Sekretarz
  • "Ludzie z pasją, którzy ciągle się doskonalą. Współpraca z nimi jest przyjemna i nastawiona na pomoc innym"

    Artur Byczków, ratownik medyczny, AM w Szczecinie
  • "Profesjonalne podejście i ludzie godni zaufania, co jest bardzo ważne zabezpieczając wydarzenia podwyższonego ryzyka."

    rat. med. i sierż. szt. w st. spocz Jarosław Szuba

Chciałbyś dowiedzieć się o nas więcej?

Napisz do nas!